O ZOJ

Zbornica za odnose z javnostmi (ZOJ) združuje podjetja in samostojne podjetnike na področju odnosov z javnostmi v Sloveniji. Njen osnovni cilj je večanje verodostojnosti stroke in uveljavljanje standardov kakovosti dela agencij.Agencije, vključene v ZOJ, so hkrati tudi članice Svetovnega združenja svetovalnih agencij ICCO, kar jim omogoča dostop do znanja, izkušenj in strokovnih programov ključnih svetovnih agencij.


Delovanje
Zgodovina
Vodstvo in kontakti
Sodelovanje z ICCO